ADAN Zarządzanie Nieruchomościami Opole

Odczyt wodomierzy

Odczyt wodomierzy
    ZW (licznik wody zimnej)

    CW (licznik wody ciepłej)

    Oświadczenie składam zgodnie z istniejącym stanem faktycznym i wyrażam zgodę na uznanie oświadczenia złożonego w formie elektronicznej za równoznaczne z oświadczeniem złożonym na piśmie.