ADAN Zarządzanie Nieruchomościami Opole

Zawieszamy osobiste przyjmowanie Klientów

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1758 z poźn. zm.), z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju w trosce o wspólne dobro i zdrowie zawieszamy do odwołania osobiste przyjmowanie Klientów.

Proszę o zgłaszanie spraw drogą pocztową, e-mail lub telefonicznie.