ADAN Zarządzanie Nieruchomościami Opole

Uwaga! Fałszywe drzwi łazienkowe.

zarządca nieruchomości Opole

Rynek budowlany, podobnie  jak każdy inny, oferuje szereg produktów, które często nie spełniają wymogów klienta czy też ogólnie uznanych norm. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na oferowane w sklepach budowlanych drzwi, sprzedawane jako drzwi łazienkowe, które w rezultacie nie mają atrybutów tego rodzaju produktów.  Mamy tutaj na myśli drzwi, które posiadają tzw. tuleje wentylacyjne, które w opinii producenta mają zapewniać wentylację w łazience. W rzeczywistości tak nie jest.

Większość tego typu drzwi posiada 3 – 5 tulei wentylacyjnych, to jednak za mało aby zapewnić odpowiednią powierzchnię wentylacyjną. Powierzchnia otworów nawiewnych jest szczegółowo określona przepisami prawa.

§ 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

„Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza”.

Przekrój określony stosownymi  przepisami ma zapewnić przepływ powietrza wystarczający tak do zapewnienia prawidłowej wentylacji, jak i prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych, które często znajdują się w łazienkach.

Drzwi, które posiadają 3-5 tulei wentylacyjnych lub minimalne podcięcie u dołu nie spełniają zatem norm zapewniających odpowiednią wentylację. Nie możemy więc tego typu drzwi nazwać łazienkowymi, a tym bardziej montować ich w łazienkach, w których znajdują się urządzenia gazowe.

Jedna tuleja wentylacyjna posiada powierzchnię ok. 10 cm2, czyli  w prawidłowych drzwiach łazienkowych powinno być ich ok. 22, przypomnijmy, że jest od 3 do 5.

Rozważmy również drzwi z podcięciem. Zakładając, że standardowe drzwi mają szerokość 80 cm, a podcięcie ma 70 cm szerokości to powinno ono posiadać wysokość ok. 3 cm. Daje to wprawdzie 210 cm2, ale dolna krawędź drzwi musi przecież znajdować się trochę ponad podłogą, a ten prześwit też możemy zaliczyć do powierzchni wentylacyjnej (zakładając, że nie montujemy progu!). Może być zatem możliwa sytuacja, że drzwi wyposażone w nieco mniejsze podcięcie i kilka tulei, spełnią normy określone w przepisach. Należy się jednak upewnić przed zakupem. Pamiętać też należy, że w przypadku kratek powierzchnia 220 cm2, to powierzchnia netto – czyli powierzchnia samych otworów bez kratownic.

Kupując drzwi do łazienki warto najpierw szczegółowo zapoznać się z ich parametrami, nie kierując się tylko i wyłącznie względami estetycznymi. Chodzi tu w końcu o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.