ADAN Zarządzanie Nieruchomościami Opole

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości w budynku i na terenach zewnętrznych

Wiosenne prace wokół budynków mieszkalnych

Wiosna to idealny moment na zrobienie porządków. To czas większych możliwości dla realizacji planowanych prac remontowych, generalnych porządków czy przygotowanie ogrodu i przyległego terenu zieleni do nowego sezonu po okresie jesienno – zimowym. I choć większość takich prac wykonujemy właśnie teraz musimy pamiętać, że porządek w budynku jak i na terenach do niego przyległych powinnyśmy utrzymywać przez cały rok.

Usługi firmy sprzątającej dla wspólnoty mieszkaniowej

Większość Wspólnot Mieszkaniowych w miarę swoich możliwości finansowych korzysta z usług profesjonalnych firm i na pewno takie rozwiązanie ma wiele zalet. Na pewno pozwala na systematyczną i odpowiednią konserwacje nieruchomości. Jednak są takie sytuacje gdzie standardowa usługa firmy sprzątającej nie jest wystarczająca bądź niemożliwa, a poprzez zlecanie dodatkowych usług wywozu czy sprzątania zwiększają się koszty ponoszone przez Wspólnotę. Takim przykładem może być niejednokrotne zastawianie przez mieszkańców budynków ciągów komunikacyjnych, korytarzy piwnic czy strychów różnymi meblami, bibelotami, dywanami, artykułami budowlanymi czy rowerami, które utrudniają pracę osób sprzątających, są niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi, a także psują estetykę pomieszczenia.

Zachowanie mieszkańców w kwestii wyrzucania śmieci

Są budynki gdzie problemem jest notoryczne wrzucanie do komór zsypowych nieodpowiednich śmieci – wiader, odpadów poremontowych, kartonów, elementów armatury łazienkowej itp., które zatykają ciąg zsypowy powodując nagromadzenie się śmieci, fetor, a przede wszystkim dodatkową, często kilkugodzinną ciężką pracę ręczną osób udrożniających taki zsyp.
Mimo, że segregujemy śmieci już od kilku lat, popełniamy w tym wiele błędów. Wrzucamy i mieszamy odpady do nieodpowiednich pojemników. Pozostawiamy je również w obudowach śmietnikowych, na dojściach do budynku czy parkingach, zupełnie nie sugerując się określonym przez firmy odbierające odpady harmonogramem odbioru.

Dokarmianie gołębi utrudnia utrzymanie porządku

Również zwykłe dokarmianie gołębi i innych zwierząt dość mocno utrudnia utrzymanie porządku. Poprzez wyrzucanie resztek jedzenia przez okna lub dokarmianie bezpośrednio z niego narażamy elewację budynku na zabrudzenia. Dokarmiane ptaki przesiadują na parapetach okien, zakładają gniazda na zagraconych nieużywanych balkonach pozostawiając po sobie wiele odchodów i pasożytów bytujących na nich. Resztki jedzenia wyrzucane na teren przyległy do budynku stają się pożywką dla dzikich zwierząt takich jak jeże czy kuny, które nie tylko brudzą i mogą roznosić różne choroby ale także są sprawcami wielu szkód.

Dbałość o otoczenie budynków

Jak wiadomo utrzymanie czystości we Wspólnocie Mieszkaniowej nie kończy się na samym budynku. Ważne jest w jaki otoczeniu żyjemy i aby wpływało ono na nas optymistycznie. Rozjechany samochodami czy pełen psich odchodów trawnik nie jest miłym widokiem, tym bardziej kiedy mamy możliwości odpocząć na ławce przy terenie zielonym.

Tereny zielone

W większości jeszcze przypadków tereny wokół budynku należą do miasta, które niestety ma niewielki budżet na inwestycje w tereny zielone. Oczywiście co roku zadba o przycinkę drzew i krzewów oraz kilkukrotne skoszenie trawy ale na tym koniec. Jednak nie oznacza to że jeśli Wspólnota ma konkretny pomysł na zagospodarowanie terenu, określony budżet oraz chęci by własnymi siłami coś stworzyć i dbać o to to miasto się na to nie zgodzi. Za pośrednictwem zarządcy budynku i złożonym odpowiednim wniosku możemy uzyskać taką zgodę.

Prawa i obowiązki mieszkańców dotyczące utrzymania porządku

Pamiętajmy zatem że oprócz praw każdy mieszkaniec Wspólnoty Mieszkaniowej posiada obowiązki, które należy przestrzegać. Oprócz przestrzegania porządku domowego, uczestniczenia w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (odpowiednio według udziałów), winni korzystać z nieruchomości wspólnej w taki sposób, aby nie utrudniać tego innym współwłaścicielom oraz działać w ochronie wspólnego dobra. Zgodnie z art. 206 Kodeksu Cywilnego – współwłaściciel nieruchomości może z niej korzystać w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli.

Część mieszkańców nie jest zainteresowanych sprawami Wspólnoty, oczywiście z różnych powodów – braku czasu, braku możliwości czy niewiedzy, że można itp. Jednak możemy zaobserwować iż zaangażowane osoby we Wspólnocie dbające nie tylko o swoje mieszkanie ale i o części wspólne daje im dużą satysfakcję. W takich miejscach występują także mniejsze akty wandalizmu oraz życzliwsze stosunki sąsiedzkie.