ADAN Zarządzanie Nieruchomościami Opole

Sprawdź wentylację mieszkania przed zimą.

wentylacja mieszkań

Dlaczego prawidłowa wentylacja mieszkań jest ważna?

Najkrócej rzecz ujmując, prawidłowa wentylacja mieszkań wpływa na komfort osób przebywających w mieszkaniu. Wiąże się to nieodłącznie zarówno z bezpieczeństwem, jak i jakością powietrza jakim oddychamy. Problem wentylacji ważny jest szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy w wyniku mniejszej częstotliwości wietrzenia dochodzi do zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej.

Z uwagi na to, że jesień już zawitała do nas przypominamy kilka ważnych aspektów dotyczących wentylacji mieszkań.

Wentylacja grawitacyjna, co to takiego?

Wentylacja grawitacyjna jest to naturalny proces wymiany powietrza, wykorzystujący różnice gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Powietrze o wyższej temperaturze, które pochodzi z wnętrza domu, ma mniejszą gęstość niż powietrze chłodniejsze na zewnątrz, dlatego płynie ku górze. Takiemu ruchowi sprzyjają kominy z pionowymi kanałami wentylacyjnymi: w takich kanałach powstaje tzw. ciąg, który wysysa z domu zanieczyszczone powietrze.

Na miejsce usuniętego powietrza musi napłynąć świeże spoza budynku. Dawniej wystarczały do tego nieszczelne okna i drzwi, obecnie – ze względu na to, że stosuje się okna szczelne – w domach z wentylacją grawitacyjną konieczne jest montowanie nawiewników w ramach okiennych lub w ścianach.

Namiastką wentylacji grawitacyjnej jest wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien. Jednak ten sposób wymiany powietrza jest niemal zupełnie nieprzewidywalny, nie zapewnia komfortu i może powodować bardzo duże straty ciepła. Dlatego nie należy traktować tego sposobu wietrzenia jako równoważnego wentylacji.

Skutki złej wentylacji.

 • wzrost poziomu wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów (często w narożnikach mieszkania)
 • kondensacja pary wodnej na „zimnych” elementach budowlanych, w szczególności na ścianach zewnętrznych,
 • kondensacja zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe,
 • niedobór powietrza potrzebnego do spalania gazowego.
 • odwrotny przepływ powietrza, tj. napływ powietrza do pomieszczeń przez jedną lub więcej kratek wywiewnych, który występuje w sytuacji braku dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkań.

O co należy zadbać, aby wentylacja w mieszkaniu była prawidłowa.

Prawidłowa wentylacja, to inaczej swobodny przepływ powietrza, zatem należy przestrzegać następujących zasad:

 • utrzymywać kratki wentylacyjne w stanie umożliwiającym swobodny przepływ powietrza, czyli kategorycznie zabrania się ich zasłaniania bądź ograniczania ich powierzchni np. poprzez zakładanie wyciągów kuchennych, wentylatorów itp.
 • umożliwić dopływu świeżego powietrza do mieszkania, poprzez wietrzenie
 • zadbać o prześwity w drzwiach do pokoi (podcięcia min. 80cm2)
 • zadbać o otwory w drzwiach łazienki, kuchni, toalety (min. 220cm2)
 • nie dokonywać samowolnych przeróbek kanałów wentylacyjnych

Wentylacja mieszkań z urządzeniami gazowymi.

Zła wentylacja mieszkań z urządzeniami gazowymi może być zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. Należy zatem pamiętać, aby:

 • instalowanie lub wymiana urządzeń gazowych wykonywane były przez osobą uprawnioną.
 • regularnie (przynajmniej raz w roku) dokonywać czynności serwisowych przez autoryzowane zakłady naprawcze.
 • drzwi łazienkowe otwierały się na zewnątrz, a w dolnej ich części winny znajdować się otwory lub kratka wentylacyjna z łączną powierzchnią otworów nie może być mniejsza niż 220cm2.
 • zabudowa rur w łazience, sufity podwieszane oraz inne prace nie obniżać kubatury łazienki poniżej minimum, które wynosi 8m3.
 • zapewnić stały dopływ świeżego powietrza poprzez: wietrzenie mieszkania, korzystanie z funkcji rozszczelnienia okien, nie zasłanianie klatek wentylacyjnych oraz otworów w drzwiach łazienkowych
 • przed kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę.
 • w czasie kąpieli nie używać innych urządzeń gazowych (kuchenka, piekarnik) powoduje to bowiem zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu.
 • kąpiel połączona z włączeniem i wyłączeniem piecyka gazowego trwała jak najkrócej.

Sprawdź poziom wentylacji.

Jeśli po wejściu do mieszkania czujemy zaduch oraz nadmierną wilgotność, może być to sygnał, że wentylacja w tym mieszkaniu jest nieprawidłowa. Jej działanie można sprawdzić dwoma prostymi sposobami. Sposób pierwszy polega na przyłożeniu do kratki wentylacyjnej kartki papieru – jeśli kartka jest zasysana do otworu to oznacza, że wentylacja w tym mieszkaniu działa. Jeśli jest odwrotnie tzn. kartka jest wypierana to może to oznaczać brak ciągu kominowego, lub ciąg wsteczny. Drugi sposób to przyłożenie do kratki zapalonej świeczki. Jeśli gaśnie to wentylacja jest nieprawidłowa.

Wszystkie przypadki niewłaściwie działającej wentylacji prosimy niezwłocznie zgłaszać do Zarządcy nieruchomości.