ADAN Zarządzanie Nieruchomościami Opole

Odczyt wodomierzy

Zwracamy się z prośbą o dokonanie odczytu wodomierzy na dzień 31.12.2023r. i przekazanie ich staniu do biura zarządcy w terminie do 05.01.2024r. Można tego dokonać przesyłając je na adres e -mail: biuro@adan.opole.pl lub pod numery telefonu: 511 090 660 oraz 606 134 827.
Sugerujemy (w miarę możliwości) o przesyłanie ww. odczytów w formie zdjęcia całego licznika wody z dobrze widocznym jego stanem. Taka forma daje nam możliwość szybkiej weryfikacji prawidłowości odczytu czy uniknięcia pomyłek podczas jego podania.
Jednocześnie informujemy, że brak podania odczytu spowoduje rozliczenie ryczałtowe.
Zarządca budynku