ADAN Zarządzanie Nieruchomościami Opole

Odczyt wodomierzy

Odczyt wodomierzy
ZW (licznik wody zimnej)
CW (licznik wody ciepłej)

Oświadczenie składam zgodnie z istniejącym stanem faktycznym i wyrażam zgodę na uznanie oświadczenia złożonego w formie elektronicznej za równoznaczne z oświadczeniem złożonym na piśmie.